ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ART. 1.1 Bezorgkosten


Voor gewone bestellingen is de bijdrage in de bezorgkosten afhankelijk van het orderbedrag, ongeacht het aantal artikelen per bestelling. Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt toko Tjin de extra kosten.

ART. 1.2 Leveringstermijn

Toko Tjin zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 3 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is toko Tjin niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

ART. 1.3 Vooraf Betalen

De koper is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Uitzonderingen hierop zijn de betaalwijze rembours. Hierbij betaalt de koper contant aan de postbode op het moment van de goederenoverdracht.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die toko Tjin moet maken ter inning van het door koper aan haar verschuldigde, komen ten laste van de koper.

ART. 1.4 Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van toko Tjin, totdat de koper alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De koper is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van toko Tjin in gebreke is.

ART. 1.5 Klachten en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk bij toko Tjin te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco`s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering toko Tjin bij  te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

ART. 1.6 Herroepingsrecht en conformiteit

De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 7 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven. De koper wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco’s en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen 8 dagen aan toko Tjin gemeld te worden.

ART. 1.7 Privacy

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het toko Tjin klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

ART. 1.8 Annulering

De koper kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden. De annuleringskosten bedragen 1 euro. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de koper.

ART.1.9.0. Juistheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van toko Tjin op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toko Tjin kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Toko Tjin is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • toko tjin
© 2008 - 2024 Toko Tjin onlineshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel